Får lettere jobb på bygden

Høyest sysselsetting for innvandrere på Vestlandet.