Brann ved Austevollsbrua

Brannvesenet har øvelse.