For snilt i fengselet?

Det skal godt gjerast å frykte eit fengselsopphald etter å ha sona på L-avdelinga ved Bjørgvin fengsel, skriv den innsette artikkelforfattaren. Si din mening!