Pasient møtte voldtektsanmeldt

Etter at Sandviken-pasienten (21) anmeldte en medpasient for voldtekt, lovet sykehusledelsen at hun skulle slippe å se ham igjen. Fredag møttes de under lufting.