Henlegger 40 overgrep

Politiet må henlegge samtlige overgrep de mener den angivelige «lommemannen» begikk før 1998.