Flere Giardia-syke enn antatt

Snart fire år etter Giardia-utbruddet er et 70-talls bergensere fremdeles alvorlig syke. Og flere hundre har mindre plager.