• STRIDENS KJERNE: Ungdomsskolen i Kvam. FOTO: Ørjan Deisz

Klare for skoleslag

I dag skal den betente skolestriden i Kvam avgjøres. bt.no er på heradsmøtet.