– Barnet etterlyst gjennom Interpol

– Saken er til vurdering, og barnet er etterlyst gjennom Kripos og Interpol med henblikk på tilbakeføring til Norge.