• IKKE VIKTIG: Om nasjonale prøver er lette eller vanskelige spiller liten rolle, mener Jakob Irgens Blakstad (til høyre), Tord Fiskeseth og Karoline Borthen. Så lenge testene ikke teller med når karakterene settes, er de uansett ikke viktig for elevene på Rothaugen skole.

Lærer ikke mer av nasjonale prøver

De testes og kartlegges uten særlig politisk debatt. Internasjonal forskning tyder på at skoleelevene slett ikke blir bedre av det.