Navnesensasjon i miljøvernetaten

Miljøvernlederen i Bergen kommune heter Håvard Bjordal. Det samme gjør miljøvernlederen i Askøy kommune.