- Så mann løpe bort

De ansatte på Macumba skal ha sett en person løpe fra brannstedet.