Stort narkomisbruk blant innsatte

Nesten halvparten av innsatte i norske fengsler brukte tunge narkotiske stoffer ukentlig før de ble satt inn. Mange fortsetter innenfor.