Kommunen roter med posten

Bergen kommune endret Sunni Grotles adresse. Etterpå har ikke Bergen kommune greid å sende post til henne.