Bare busser og gående på Bryggen

Allerede i løpet av neste år kan Bryggen bli regulert slik at bare busser, drosjer og fotgjengere har noe der å gjøre.