Trolig flere rotter enn bergensere i Bergen

Det er høysesong for rotteinvasjon i bygninger. Livsvilkårene for rotter har vært gunstige de siste vintrene. Det har gitt kraftig økning i tallet på rotter i Bergen. - De er i stand til å smyge seg inn i en bygning gjennom et hull på størrelse med en 50-øring, selv om det er en feit og drektig hunrotte.

Publisert Publisert
  • Tor Leif Pedersen
iconDenne artikkelen er over 17 år gammel

TOVE GRØNNER (research)

Rotter fryser i hjel i kuldegrader. Derfor leter de seg frem til åpninger eller gnager seg adgang til bygninger og boliger. Dette er den tiden på året da rottene i større grad enn ellers i året dukker opp og blir observert i hus. Flere firmaer i Bergen som er spesialister på skadedyrbekjempelse, forteller til Bergens Tidende at det er mer rotter nå enn bare for noen år siden.

Daglig leder i Cytox, Helge Ivarsøy, sier at firmaet i økende grad får henvendelser fra eiere av privatboliger som ber om hjelp til å bli kvitt rottene.

Flere overlever

— Vårt inntrykk er at rotteplagen er økende i Bergen, sier Ivarsøy.

— Årsaken er trolig å finne i at betingelsene for at rottene skal overleve, er bedre nå enn før. Flere rotter overlever vinterhalvåret på grunn av mildere vintrer, mattilgangen er bedre enn før i urbane strøk og bekjempelsen har vært mindre intens i senere år. Tidligere annonserte kommunen i avisene om høsten og anbefalte huseierne å starte rottebekjempelse for sesongen. Dette gjør ikke kommunen lenger, og jeg tror det skyldes en lovendring i 2001 der kommunens ansvar for rottebekjempelsen ble endret. Mange huseiere glemmer dermed rotteproblemet og unnlater å sette i verk tiltak for å begrense rottebestanden. Alt ligger altså til rette for at det blir flere og flere rotter rundt oss, sier Ivarsøy.

— Hvor mange?

— Ingen kan beregne hvor mange rotter vi har. Trolig er det like mange rotter som mennesker, om ikke flere, sier han.

— Det betyr at det er like mange rotter i Bergen som det er bergensere?

— Det er dine ord, sier Helge Ivarsøy.

Milde vintrer

Konsulent Svein Svendsen i Actum Norge A/S sier til BT at rotteplagen er større enn før i Bergen.

— Mange mus og rotter dør av kulde om høsten før de rekker å komme seg i hus. I år har vi hatt en fin og tørr høst. Først i det aller siste har vi hatt kuldegrader. Resultatet er at den naturlige dødeligheten i rottebestanden har vært utsatt. Tallet på rotter i Bergen er dermed høyere enn vanlig. Når nå både temperaturen og noe av næringstilgangen utendørs tvinger rottene i hus, vil det merkes i bolighus og andre bygninger i tiden fremover, sier Svendsen.

— Hvor mange rotter er det i Bergen?

— Det vil jeg ikke spekulere i, det blir litt flåsete. Men det er helt på det rene at det nå er høysesong for tiltak mot rotter, sier Svendsen.

Rotteplage hele året

Distriktssjef Lasse Botnen i firmaet Anticimex sier at rotteplagen er stor hele året i Bergen.

— Men i denne årstiden er tallet på rotter ekstra stort. Rottene må innom hus for ikke å fryse i hjel. De er i stand til å smyge seg inn i en bygning gjennom et hull på størrelse med en 50-øring, selv om det er en feit og drektig hunrotte, sier Botnen.

— Hvor mange rotter tror du det er i Bergen?

— Det er helt umulig å si. Men vi finner spor og ekskrementer av rotter i 80 prosent av kloakksystemet hele året. Og det er ikke bare i sentrum vi ser dette. Rottene er ekstremt tilpasningsdyktige og dukker opp i nye boligområder straks de er innflyttet.

Publisert

PÅ BAKERI: Tre-fire rotter boltret seg på bakeriet "Le Rustique" i Bergen onsdag kveld. Her ser vi en av gnagerne pile rundt i de tomme brødkurvene. Foto: Foto: Hallgeir Vågenes / VG Photo