På metanoljakt i Bergen

Frem mot jul kommer Næringsmiddeltilsynet til å intensivere jakten etter smuglersprit på byens utesteder. - Det viktigste er at forbrukerne skal føle seg trygge, sier byveterinær Ingvar Tveit.