Vi blir mentalt sykere og sykere

Vi blir sykere og sykere mentalt. Det er de psykiske lidelsene som øker mest, mens andre helseplager holder seg på et stabilt nivå.