Har tatt seg godt betalt

Bergen kommune har gjentatte ganger de siste ti årene brukt kommunale gebyrinntekter til formål i strid med statlige lover og retningslinjer.