Søskenpar skilles av nye skolegrenser

Søsken splittes og elever må bytte skole fire ganger i løpet av syv år. Det er konsekvensene av nye skolegrenser i Sandviken.