Bergen Kino vil bli landsdekkende

Bergen Kino AS oppretter 15.august selskapet Norsk Kino AS, og vil videreutvikle og spesialisere seg på kinodrift utenfor Bergen.