Gjeldsforhandlingar for Fundo

Styret for Fundo Wheels har i dag bestemt seg for å begjære oppbod. Men samstundes er det sett i gang gjeldsforhandlingar.