Advokat må i fengsel

Advokat Knut Ove Soltvedt er dømt til 60 dagers fengsel for unndragelse av merverdiavgift.