Strid om IQ-test av tidligfødte

En norsk forskergruppe foreslår å intelligensteste for tidlig fødte barn, for å avdekke læringsvansker senere i livet. Bortkastede penger, mener en av kritikerne.