- Fuktige hus et stort helseproblem

Muggsopp lever og trives i fuktig bomiljø. Trolig har 25 prosent av norske bygninger fuktproblemer, ifølge Arbeidstilsynet.