• <b>MASSEMØNSTRING:</b> Folk gjekk mann av huse, og nesten to tusen menneske møtte opp for å vise si meining om Hydros planar for framtida i industrisamfunnet inst i Sognefjorden. FOTO: Oddleiv Apneseth

2000 ba Hydro om å snu

Nesten to tusen menneske hadde møtt fram i Årdal i går for å protestere mot Hydros avviklingsplanar.