Forsvaret stoppar vindkraftverk

Det planlagde vindkraftverket på Stadlandet kan føre til så store vanskar for Forsvarets radar- og telekommunikasjonsanlegg i området at det ikkje bør byggjast.