15 meter fra katastrofen

Fonnnvinden frå tidenes største snøskred på Løken i Oldedalen var nokre få meter unna å knuse driftsbygningen på garden til Odd Magne Gytri. I bygningen oppheld både han og mora Målfrid Gytri seg.