Ras ved Vadheimsfjorden

Europaveg 39 mellom Lavik og Vadheim var stengd i fleire timar måndag ettermiddag på grunn av steinras.