Fryktar flukt frå fruktnæringa

Sentraliseringa av fruktlagera kan gjere at mange dyrkarar gjev opp.