Fortsatt POT-kilder på universitetet i Bergen

Overvåkingspolitiet benytter fremdeles kilder på arbeidsplasser som Universitetet i Bergen for å kartlegge miljøer som kan true landets sikkerhet.