Vil resirkulere gravsteiner

Kirkeverge Gunnar Wik vil åpne for gjenbruk av gamle gravsteiner på kirkegårdene i Bergen.