«Har du hørt at en av våre er skutt på Nøstetorget i morges. Han heter Rathke.»