Rygget ut av Fløyfjellstunnelen

Midt inni Fløyfjellstunnelen må det ha gått opp for bilføreren hvorfor alle bilene blinken med lysene.