Vannscooter på vinterføre

Det er ein strålande dag for å køyre vannscooter. Sola skin, sjøen er blikstille. Og temperaturen held null grader.