Kjærlighetsforhold får ingen konsekvenser

Bergen fengsel akter ikke å følge opp saken der to ansatte hadde kjærlighetsforhold til innsatte.