- Mykje villaks i havet

Det fyllest opp med villaks i fryseboksane til Øyvind Johnsen i Brandasund. Han har vore med på fisket med kilenot i snart 50 år, men har aldri før opplevd å få så mykje laks i juli månad som i år.