700 bønder i Hordaland kan mista tilskot

Bonde- og småbrukarlaget meiner 600-700 bønder står i fare for å mista produksjonstilskotet. Nye reglar kan bety kroken på døra. Fleire av bøndene er truleg enno ikkje klar over det.