Bratt vekst på Hanøytangen

De to konkurrerende gruppene som nå har samlet seg om Hanøytangen, vil raskt kunne skape mellom 500 og 1000 arbeidsplasser på det omstridte industriområdet på vestsiden av Askøy.