Slik vil Alsaker ha Hordaland

Dersom fylkesmann Svein Alsaker får sin vilje, blir hele Nordhordland samlet i én kommune. Også store deler av Hardanger og ytre Sunnhordland kan bli storkommuner.