Dømt for overgrep mot handikappet

Mannen (30) innrømmet seksuell omgang med kvinnen, men hevdet at han ikke forsto at hun var psykisk utviklingshemmet. Han ble ikke trodd av retten.