• SIER OPP: Betanien driver for dyrt og sier opp renholdere, kjøkkenpersonale og prester. FOTO: Eirik Brekke

Betanien sier opp renholdere og prester

Stiftelsen driver for dyrt og kutter 10–12 årsverk, deriblant to prestestillinger.