Færre dødsulykker på veiene

259 personer omkom i trafikken i Norge i 2004. Dette er 21 færre enn året før, ifølge de foreløpige tallene fra Trygg Trafikk. Også i Hordaland var det færre dødsulykker i fjor.