- Se opp for falske bøssebærere

I løpet av de siste dagene er tre innsamlingsbøsser blitt stjålet i Bergen. Røde Kors anbefaler givere å sjekke at bøssene er plombert og at innsamlerne har ID-kort på jakken.