Kommunerevisjonen ba om bedre kontroll

Kommunerevisjonen ba første gang i 1998 om at daværende kommunalavdeling for skole laget bedre kontrollrutiner for disponering av elevpenger.