• <b>- BOKSINGEN REDDET MEG:</b> Trener i Bergen Atletklunn, Richard Kiwanuka var foreldreløs flyktning fra Uganda. Gjennom boksetrening i BAK fikk han et nytt liv. FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN

Kamp- og styrkesport skaper voldelige gutter

Unge gutter som trener kamp— eller styrkesport har mye større risiko for å utvikle voldelig og antisosial atferd enn andre gutter, viser en oppsiktsvekkende forskningsrapport fra Bergen.