Konkurrerer gjerne med polet

Fra et lager på Skoltegrunnskaien ønsker Knut Børgesen å forsyne landet med vin. Foran valgkampen børster Høyre støv av debatten om vinsalg i butikker.