Gjer alt for å sleppa stenga Halhjem

Statens Vegvesen vil prøva alt for å halda Halhjem ferjekai open under byggeperioden frå hausten. Elles må ferjene gå til Krokeide og Hatvik.