Opprydding etter lynet

Mange trodde det var en ufo - da lynet i fjor slo ned i mastene på Ørnafjellet nord for Lyderhorn. I helgen ble siste rester av smeltet bly, forvridd aluminium, kabler og stolper fraktet bort fra brannstedet.