Varslet hoteller og restauranter

Umiddelbart etter at analyseresultatene var klare fredag ettermiddag, begynte Mattilsynet ringerunden for å informere hoteller og restauranter.