Skjebnetime for bybanen

Bergen kommune skal få forsvare bybanen i departementet. Men dersom Vegdirektoratets slakt av bybanen holder mål, blir det ingen bybane i overskuelig fremtid.